Keurtech vzw
Erkend Controleorganisme

Wie zijn wij?

Keurtech vzw is een erkend controleorganisme, door de  Federale Overheidsdienst Economie, voor het uitvoeren van wettelijk verplichte controles van elektrische - en gasinstallaties. Wij zijn dan ook vermeld op de lijst van erkende controleorganismen van de Federale Overheidsdienst Economie.


Op het gebied van elektrische installaties zijn wij bevoegd om de volgende controles uit te voeren:

  • Huishoudelijke elektrische installaties volgens boek 1 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI)
  • Niet huishoudelijke elektrische installaties volgens boek 1 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI)
  • Elektrische installaties in zones met gas- en stofontploffingsgevaar volgens boek 1 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI)
  • Hoogspanningsinstallaties volgens boek 2 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI)


Op het gebied van aardgasinstallatie zijn wij bevoegd om gasinstallaties te controleren met een vermogen van kleiner dan of gelijk aan 70 kW.